BRINGAPIAC.hu - felhasználói szabályzat

Érvényes 2016.03.06-tól.

I. FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

1.) Felhasználó személye:
A BringaPiac.hu (üzemeltetője a Trinium Bt., továbbiakban Szolgáltató és Üzemeltető) apróhirdetőt 5 hirdetésig magánszemélyek ingyenesen használhatják. Üzleti felhasználók (rendszeres, profit orientált kereskedelmi tevékenységet folytató, természetes vagy jogi személyek) számára az oldal használata díjköteles. Ugyanazon személy vagy gazdasági társaság többszörös regisztrációja, több login név és e-mail cím használata nem engedélyezett, csalásnak minősül és a felhasználó törlését vonja maga után.

2.) Felhasználónév:
Az oldalra történő hirdetés feltöltés csak saját név vagy loginnév alatt történhet, és előzetes regisztrációhoz kötött.

Nicknév választásakor tiltott:
- Más személy vagy gazdasági társaság nevére utaló név választása
- Obszcén, a netikett szabályait sértő név választása
- Szerzői jogvédelem alatt álló márka, vagy termék nevének választása
Tiltott név választása esetén a felhasználót a BringaPiac.hu figyelmeztetés és magyarázat nélkül törölheti a rendszeréből.

Nem ajánlott nicknév formátumok:
- Szóközt, vagy ékezetes betűket tartalmazó nevek használata
- Különleges szimbólumokat, írásjeleket tartalmazó nevek használata (#$&@ stb.)
Az ilyen felhasználónevek hibákat, azonosítási problémákat okozhatnak.

 

3. E-mail címek:
Regisztrációhoz működő, valós e-mail címet kell megadni, mivel az oldal és az érdeklődők legfőképpen e-mail formájában kommunikálnak a hirdetővel/eladóval. A hibás, vagy megszűnt e-mailcímekhez tartozó felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük a rendszerből.

 

II. HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.) Hirdetés témája:
A BringaPiac.hu-n csak és kizárólag kerékpáros témájú hirdetéseket látunk szívesen. Az egyéb témájú hirdetéseket figyelmeztetés nélkül töröljük.

2.) Hirdetés tartalma (szöveg és kép):
A BringaPiac.hu fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, minden olyan hirdetést és felhasználót töröljön rendszeréből, amelyet spamnek vagy kiskereskedelemnek minősít (és a feladója nem regisztrált üzlet), illetve ennek gyanúja felmerül.
Szintén törlésre kerül minden olyan hirdetés és a felhasználója, amely tartalma:
- Jogvédett elemeket tartalmaz jogtalanul
- Illegális szolgáltatásokat, termékeket tartalmaz
- A netikettet megsértő módon van megfogalmazva
- Leírásában nyilvánvalóan valótlanságot állít (Pl: állapot)
- Nem felel meg az elvárható minőségi normáknak (betűméret, formázás)
- Politikai nézetet, véleményeket tartalmaz
- Vallási nétezet népszerűsít vagy véleményez
- Más weboldalt, márkát, vagy terméket reklámoz
- Egyéb okból megsérti a BringaPiac.hu vagy felhasználóinak érdekeit.

3.) Hirdetés kategóriája:
A BringaPiac.hu fenntartja a jogot, hogy a tévesen, vagy pontatalnaul kategórizált hirdetéseket figyelmeztetés nélkül törölje.

4.) Hirdetők egymásnak történő üzenetküldése, valamint hozzászólás:
A lejárató, SPAM, reklám, vagy a hirdetőt zavaró érdemi információt nem tartalmazó hozzászólásokat figyelmeztetés nélkül töröljük, súlyosságtól függően felhasználóval együtt.
A hozzászólásokban tilos magán, vagy üzleti kereskedelemre utaló szöveget, weboldalt, linket, márkanevet, cégnevet, rejtett reklámot megjeleníteni. Minden, vagy ehhez hasonló hozzászólást azonnal törlünk, előzetes, vagy utólagos figyelmeztetés nélkül.

5.) A BringaPiac.hu üzleti érdekeit sértő bejegyzések.
Bármilyen a weboldal, a felhasználók, vagy az üzemeltetés érdekeit sértő tartalmat, vagy felhasználót előzetes figyelmeztetés nélkül törlünk.

 

III. FELELŐSSÉG

1.) Az üzemeltető - Trinium Bt. - nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért. A fent említett rendszerek automata rendszerek, így az általad látott információk vagy program által generált oldalak, vagy az üzemeltető partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, oldalak, melyet az üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes percre pontosan kontrollálni. Ezen tartalmakat a szolgáltatást használók készítik.

2.) Az üzemeltető a felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a vállalkozás, valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem pedig utólag értesíteni annak tulajdonosát!�

3.) Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és különösen az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak, illetve azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz annak érdekében, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat, akik bizonyíthatóan károkozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

4.) Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

 

IV. ÜZLETI FELHASZNÁLÓK

1.) Az üzemeltető - Trinium Bt. - nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért. A fent említett rendszerek automata rendszerek, így az általad látott információk vagy program által generált oldalak, vagy az üzemeltető partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, oldalak, melyet az üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes percre pontosan kontrollálni. Ezen tartalmakat a szolgáltatást használók készítik.

2.) Az Előfizető jogosoult a megállapodásban rögzített hirdetéskeret használatára az előfizetés időtartama alatt.

3.) A Szolgáltató - Trinium Bt. - jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. A karbantartás időtartama max. 2 óra lehet. Erről e-mail formájában köteles tájékoztatni az Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 1 nappal. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak rendelkezésre állási kiesési időnek.
3.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető az Internet általános szabályait (Netikett) nem tartja be a hirdetéseiben. 

A korlátozás időtartama alatt Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól.
3.3 Továbbá Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy szüneteltesse, amennyiben Előfizető hibás kódjából eredően a Szolgáltató szerverének vagy más szerver biztonságos és zavartalan üzemelése veszélybe kerül.
3.4 Amennyiben bizonyíthatóan az Előfizető hibás programkódjából eredően Szolgáltatónak bármilyen pénzben kifejezhető kára keletkezik, Előfizetőt kártérítés terheli. Ennek összegét a szerződő felek közösen állapítják meg.

4.) Fizetés 
4.1 A Szolgáltató számlát bocsát ki az Előfizető részére a megrendelt szolgáltatásokról. Az Előfizető a számla összegét a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig köteles a Szolgáltató részére befizetni. A rendszeresen fizetendő havidíj a megkezdett szolgáltatási hónap/időszak előtt kerül leszámlázásra, 15 napos banki átutalási határidővel. 
4.2 Amennyiben az Előfizető a számla összegét a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege egyenlő: a késedelmes napokra vonatkozóan a fennálló tartozás után, a Polgári Törvénykönyv szerint meghatározott mértékű éves késedelmi kamatlábbal számított összeggel. Amennyiben az Előfizető fizetési késedelem be esik, úgy a Szolgáltató korlátozhatja vagy szüneteltetheti a szolgáltatások körét.
4.3 Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizető és a Szolgáltató közötti különböző szerződéseket a Szolgáltató összefogva kezeli. Az Előfizető nevére kiállított számlákat a Szolgáltató egy folyószámlán vezeti. Ennek megfelelően, amennyiben az Előfizetőnek a folyószámláján tartozás keletkezik, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető bármelyik szolgáltatását korlátozza. A korlátozás mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében.


5.) Szavatosság/Felelősség/Korlátozás 
5.1 A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott Szolgáltatás működőképes a telepítés napjától. 
5.2 A Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége okozott (Áramkimaradás, szoftver, vagy hardver hiba).
5.3 Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szerveren Előfizető által elhelyezett tartalmakért. Ezekért kizárólag Előfizetőt terheli felelősség. Továbbá Szolgáltató nem vállal felelősséget Előfizető hibás programkódjából eredő károkért és meghibásodásokért sem Előfizető, sem más irányába. Ezért kizárólag Előfizető vonható felelősségre.

6.) Felmondás
6.1 Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződés indoklás nélküli felmondására. A felmondás csakis írásban történhet. A felmondási idő harminc (30) nap.
6.2 Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik Fél megszegi e szerződésben vállalt kötelezettségeit.
6.3 A jelen Szerződés bármely okból történő felmondása a felmondási idő alatt nem mentesíti egyik Felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

7.) Adatvédelem
7.1 A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezettség esetét kivéve -- másnak nem szolgáltatja ki.
7.2 Az Előfizető a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését a Szolgáltató felhasználja saját marketing, és referencia céljaira.

8.) Általános Rendelkezések
8.1 A jelen Szerződésből eredő bármely kifogás elévülési ideje egy év az esemény bekövetkeztétől, kivéve a fizetés elmulasztása, amelynek elévülési ideje az utolsó számla esedékességétől számított két év.
8.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv irányadó.

V. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A BringaPiac.hu bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.
A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:
- név
- e-mail cím
- választott felhasználói név
- választott jelszó
- telefonszám
- lakóhely (megye megjelölésével)

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az BringaPiac.hu részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az BringaPiac.hu nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

1.) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
A BringaPiac.hu (és üzemeltetője a Trinium Bt.) különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, a BringaPiac.hu tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, a BringaPiac.hu azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.
Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, a BringaPiac.hu (és üzemeltetője a Trinium Bt.) úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja a jogot, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

A felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul, hogy a Trinium Bt. a részére, a vállalkozás portfólójába tartozó termékekről elektronikus levélben marketing célból tájékoztatást nyújtson!


2.) Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy a BringaPiac.hu (és üzemeltetője a Trinium Bt.) a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

3.)  Adatbiztonság

A BringaPiac.hu (és üzemeltetője a Trinium Bt.) törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

4.) A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A felhasználó kérelmére a BringaPiac.hu tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A BringaPiac.hu köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Köszönjük, hogy elolvastad a szabályzatunkat! Sok sikert az eladáshoz, vagy vásárláshoz.

BringaPiac.hu